MIXO™-Poly  polymeerien liuotuslaitteisto

MIXO™ polymeerien liuotuslaitteistot ovat valmiiksi suunniteltuja, moduulirakenteisia kokonaisuuksia, jotka voidaan helposti räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Laitteiston sieluna on kehittämämme ejektorisekoitin, joka on toimintavarma, huoltovapaa ja takaa korkealaatuisen polymeeriliuoksen.

MIXO™ polymeerien liuotuslaitteistot sopivat monenlaisiin sovelluksiin eri teollisuuden aloille. Laitteiston toimintavarmuus ja laadukas sekoitusprosessi takaa laitteen soveltuvuuden erityisesti paperikoneen retentioaineen liuotukseen ja annosteluun. Muita kohteita ovat mm. kaivosteollisuudessa rikastamon/sakeuttimen saostuskemikaalin liuotus ja annostelu sekä vesien käsittelykemikaalien liuotus ja annostelu.  

Laitteistot valmistetaan ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä. Materiaalin tuomia etuja ovat korroosionkestävyys sekä vahva rakenne.

Ota yhteyttä

MIXO™ polymeerien liuotuslaitteisto sisältää seuraavat osat:

  • jauheen varastointi ja annostelu
  • jauheen liuotus
  • liuoksen varastointi ja annostelu

Toteutamme myös laitteiston sähkösuunnittelun sekä sähköistyksen konepajallamme. Laitteiston ohjaus tapahtuu Siemens S7-logiikkaohjauksella, joka voidaan liittää asiakkaan käyttöjärjestelmän yhteyteen esim. Profibus- tai Ethernet-väylän avulla. Vaihtoehtoisesti laitteiston ohjaus voidaan toteuttaa myös suoraan asiakkaan järjestelmän kautta. 

MIXO™ polymeerien liuotuslaitteistot toimitetaan asiakkaalle valmiina, testattuina kokonaisuuksina. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua laitteiston toimintaan konepajallamme, jossa voimme antaa myös laitteen käyttökoulutuksen.

Moduulirakenne laitteiston suunnittelussa ja valmistuksessa helpottaa myös kuljetusta asiakkaan loppusijoituspaikkaan, sillä laitteisto on helposti purettavissa esimerkiksi konttiin mahtuviin osiin. Samoin kokoonpano loppuasiakkaan tiloissa on yksinkertaista ja nopeaa.

MIXO™-POLY-perusmallit:

Malli

Liuotus-teho

Ejektorit

Jauhesiilon koko

Sekoitussäiliö panoskoko

Varastosäiliö

Annostelu 0,1…0,5 % liuos

MIXO™-POLY 5

1-5 kg

1

0,5 - 2,0 m³

1,0 m3

1,7 m³

200 - 1000 l/h

MIXO™-POLY 10

5-10 kg

2

0,5 - 3,0 m³

2,0 m3

3,0 m³

400 - 2000 l/h

MIXO™-POLY 15

11-15 kg

2

0,5 - 3,0 m³

3,0 m3

4,5 m³

600 - 3000 l/h

MIXO™-POLY 20

20 kg

2

3,0 m³

8,0 m3

11,0 m³

1000 - 5000 l/h

MIXO™-POLY 30

30 kg

4

3,0 m³

8,0 m3

11,0 m³

2000 - 8000 l/h

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Turun Asennusteam Oy (0797571-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Tammelin
050 3030 945
mikko.tammelin@turun-at.fi

Henkilörekisterin nimi

Turun Asennusteam Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Turun Asennusteam Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mikko.tammelin@turun-at.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna